Om slöjd kommer lastad

Materialet Slöjd kommer lastad kan ge dig tusentals idéer, men det innehåller bara ett fåtal färdiga mallar och mönster.

Det är så vi arbetar inom hemslöjden. Vi följer inte färdiga mallar och mönster. Materialtillgång, behov och egna idéer är det som leder oss fram till våra val i vårt slöjdande. På så sätt ger slöjden oss obegränsade möjligheter.

Inspiration, fysiska föremål och bilder gör att du får idéer. Kunskaper om material och tekniker ger dig möjlighet att själv utforma och förverkliga det du vill, som du vill.

Ibland blir det inte som du tänkt dig, men vad gör det? Du har lärt dig något viktigt på vägen. Kanske en teknik. Eller en ny tanke kanske föds. Du får en ny idé!

Slöjden är sprungen ur människans behov

De mänskliga behoven ser lika ut över hela världen. Vi behöver, mat, en sovplats, ett hus, kläder, leksaker osv. Därför ser även slöjden väldigt lika ut från olika delar av världen.

Det som skiljer slöjden åt är däremot materialen eftersom vi har tillgång till olika material. Här i norden flätar vi korgar i näver medan man i Afrika använder gräs. I kina spinner och väver de i silke, medan vi använder lin och ull. Förutsättningarna är alltså olika vilket beror på klimatet.

– Bild på eskimå på Grönland och en beduin i öknen.

 

Nya behov förändrar slöjden

Våra behov har förändrats med tiden och därför förändras även slöjden. 

Vi blickar bakåt i tiden, till en tid då det var viktigare att lära sig att slöjda än att läsa och räkna. Kunde du inte spinna och väva hade du inga kläder på kroppen och kunde du inte trähantverk så hade du inga redskap för odling eller tak över huvudet. Naturligtvis kunde du byta tjänster med någon annan och alla i familjen behövde inte kunna allt.

Idag slöjdar vi mer för att vi tycker att det är roligt och avslappnande. Slöjden kan vara ett givande fritidsintresse. Vi måste kunna läsa och skriva för att få ett avlönat arbete så vi sedan kan köpa de produkter och tjänster vi behöver.

Men vi människor har fortfarande samma grundläggande behov, så som kläder på kroppen, möbler och tak över huvudet. Vi är alltså fortfarande beroende av att någon har kunskap kring och vill utföra dessa hantverk.

Hemsidan är utvecklad av Veronica Setterhall. Videomaterialet är framtaget av Plira Kulturteknik.