om slöjd kommer lastad

vision

Slöjd kommer lastad utvecklar elevers kreativa förmågor i både tanke och handling – idé och slöjdande!

Inom hemslöjden följer vi sällan färdiga mallar och mönster. Materialtillgång, behov och egna idéer är det som leder oss framåt i vårt slöjdande. På så sätt ger slöjden oss alla möjligheter.

Inspiration från fysiska föremål och bilder ger oss idéer. Kunskaper om material och tekniker ger möjlighet att utforma och förverkliga det vi vill, som vi vill.

Ibland blir det inte som vi tänkt, men vad gör det? Vi lär oss på vägen. En ny tanke kanske föds? En strålande idé!

Så funkar hemsidan

På hemsidan hittar du information om både slöjdmaterial och slöjdtekniker. Under dessa huvudkategorier finns även exempel på slöjdprojekt där du använder den aktuella tekniken/materialet.

Samma slöjdprojekt finns också insatta i olika sammanhang, ”Slöjda för vardagsliv”, ”Slöjda för lek & fritid”, ”Piffa, pryda & dekorera” och ”Slöjda med budskap”. Vissa slöjdprojekt passar in under flera kategorier.

Slöjdprojekten passar från årskurs 3 och vidare upp genom hela skolåldern och vidare ändå. Det finns ingen hänvisning om svårighetsgrad, det avgör du som pedagog. Och alla skapar efter sin egna förmåga.

Hemsidan är öppen för alla och kan användas av elever både under skoltid och på fritid.

För pedagogen

Mycket av innehållet på sidan kan du som pedagog sätta in i sammanhang utanför slöjdämnet, i ämnesöverskridande arbeten.

Under avsnittet ”För pedagogen” hittar du innehåll som kan kräva en pedagogs handledning. Dessa kan användas som de är eller i större projektarbeten.

Slojdkommerlastad.se kan också utgöra en inspirationskälla för utveckling av Skapandeskolaprojekt. Kontakta oss hemslöjdskonsulenter om du önskar kontakt med slöjdhandledare.

Slöjdlådor

Hösten 2021 står också slöjdlådor, fyllda av inspirerande slöjd, färdiga att låna ut till länets grundskolor. Här kan eleverna titta och känna på slöjd i olika material och tekniker.

Det finns en slöjdlåda per kommun. Mer information om hur dess bokas kommer. Håll utkik här!

Produktion

Slojdkommerlastad.se är producerad och utvecklad av Länshemslöjdskonsulenterna i Västernorrland på Västernorrlands museum. Projektet är medfinansierat av Region Västernorrland.

Slojdkommerlastad.se är främst framtagen för att vara ett inspirationsläromedel för slöjdämnet i grundskolan, men kan användas av alla slöjdintresserade.

För uppbyggnad och utveckling av sidan står Veronica Setterhall. Videomaterial är framtaget av Plira Kulturteknik.

Alla texter, bilder och filmer är skyddad av upphovsrättslagen och får inte användas i andra sammanhang.

Kontakt

Har du frågor? Input? Eller hittar du något som inte fungerar på sidan?
Kontakta oss på slojdkommerlastad@vnmuseum.se