BONADER

Broderade budskap är inget nytt

I början av 1900-talet hängde broderade bonader i vart och vartannat hem i Sverige.

Det var bonader med glada, präktiga eller religiösa budskap. De uttryckte ofta tacksamhet eller hade texter som förmanande till moral och arbete.

Du kan brodera en egen bonad med ett budskap du vill läsa varje dag.