Globala målen – Agenda 2030

De globala målen – Agenda 2030 – är en agenda som världens länder tillsammans har antagit för att vi i framtiden ska ha en hållbar utveckling.

Genom att följa agendan ska vi uppnå fyra saker innan år 2030:

  • avskaffa extrem fattigdom
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • främja fred och rättvisa
  • lösa klimatkrisen

Det kan bli verklighet genom att vi tillsammans tar ansvar och följer de globala målen.

Titta Här!