Märta-stina

Abrahamsdotter (1825-1903) 

Stora geometriska mönster

Märta-Stina är idag känd för sina stickade täcken med stora geometriska mönster. Men medan hon levde höll hon sina arbeten hemliga.

På den tid då Märta-Stina levde, hade man oftast vävda täcken fodrade med pälsskinn på baksidan. Att ha stickade täcken var mycket ovanligt och den stickteknik som Märta-Stina använde var helt ny.

Gick sin egen väg

Märta-Stina kallades för ”pellri” som betyder konstig eller annorlunda. Hon hade håret kortklippt, vilket förundrade många på den tiden. Och hon var väldigt gammalmodig, bland annat i sin klädsel. Periodvis var hon sjuk, troligen djupt deprimerad. Det sägs att Märta-Stina gömde sina arbeten när hon fick besök, man tror att det var för att hon ville skydda sina mönster och sin teknik.

Om Märta-Sitna

Märta-Stina kunde läsa och skriva och försörjde sig helt själv. Hennes väl uträknade mönster med geometriska figurer visar att hon även var bra på att räkna. För att ha en inkomst stickade hon vantar, mössor och tröjor med djurmotiv, som hon sålde.

Märta-Stina föddes år 1825 i byn Kubbe i Ångermanland och dog 1903. Märta-Stina stannade på födelsegården under hela sitt liv. Hon gifte sig aldrig och fick inte några barn.

Däremot var hon fadder till två barn och traktens ungdomar samlades gärna hos henne på lördagskvällarna. I slutet av sitt liv levde hon på ”undantag” på gården, det betyder att hon fick hjälp av andra med sin försörjning.

Märta-Stinastickning

Det som utmärker Märta-Stinas stickningar är den stora storleken och mönstren. Stora tydliga geometriska figurer i olika färger, med partier som inverteras, det vill säga vänds om. Även baksidan av stickningarna är speciella. Där är trådarna snodda omkring varandra, så att inga långa, löst hängande trådar finns mellan färgpartierna. Det kallas för bunden baksida.

I slutet av 1800-talet började hon sticka de täcken som hon idag är känd för. De ställdes ut på hemslöjdsutställningen i Sollefteå 1910. I beskrivningen står: Anundsjö har en samling täcken i mycket egendomliga stickningar.

Efter utställningen 1910 föll hennes arbete i glömska. Långt senare återupptogs mönstren av olika stickerskor och formgivare. Idag är hon dock känd över hela världen och hennes stickteknik kallas för ”Märta-Stinateknik”.

Flera av Märta-Stinas stickade täcken finns utställda på Västernorrlands Museum.

Annat intressant om Märta-Stina

Hon spådde i kort. Hon murade sin spis själv och hon kallade den för ”Nallen”.

Men var hittade Märta-Stina inspirationen till sina mönster? Och vad använde hon för stickor som var så långa att hon kunde sticka dessa stora täcken?