Skissövning: Hitta formen

Varje elev behöver tre papper, en penna och en linjal.

Första papperet fylls med åtta raka linjer som går från kant till kant, valfritt kors och tvärs.

Andra pappret fylls med åtta cirklar av varierande storlek. Använda gärna olika runda föremål som finns lättillgängliga, som lock, tejprulle och liknande. Sprid ut cirklarna över arket och låt dem korsa varandra. Hela cirkeln behöver inte rymmas inom papperets kanter.

Lägg de båda papperen på varandra. Toppa överst med ett tomt ark. Gå till ett fönster eller ljusbord så cirklarna och linjerna syns igenom det tomma pappret. Tejpa gärna fast papperen på fönstret. Nu ska en sammanhängande figur ritas genom att följa linjerna.

Sista steget är att vända och vrida på bilden och se figurer som döljer sig i den. Enskilt eller i grupp. Extra tjusiga konturer kan fyllas i med avvikande färg. Använd två vinklar utklippta ur kraftigt papper som tillsammans bildar en flexibel ram som kan föras runt över papperet på jakt efter intressanta former.

Vilka kreativa idéer föds utifrån de figurer och mönster som upptäcks?

Hur kan formen användas i ett slöjdprojekt?