Symboler i slöjd

Bilder och figurer med betydelse

En symbol är en bild, figur eller färg som har en viss betydelse.

Många gamla slöjdföremål är dekorerade med symboler. De kan vara broderade, målade eller snidade i trä.

Symbolerna hade oftast en magisk eller övernaturlig innebörd som kan kopplas samman med folktro och religion.

Deras uppgift var att skydda mot olycka och sjukdomar eller bringa lycka och hälsa. Till exempel genom att man skulle få många barn eller riklig skörd.

Symboler finns också ofta på kyrkor, hus och portar.

Symboler över hela världen
Människan har använt symboler i tusentals år. Samma symboler används i hela världen, men de kan betyda olika saker.

Vitterkors

Vitterkors är en vanlig symbol på gamla hus och bruksföremål. De fanns ofta ovanför dörrar, farstukvister och portaler. Se dig omkring nästa gång du är på ett friluftsmuseum, så kommer du säkert upptäcka vitterkors på flera byggnader.

Vitterkorsen var också vanlig på köksföremål, i synnerhet det som hade med mjölkning och mjölkförvaring att göra. De gamla mjölksilarna var i stort sett alltid ”skyddade” med ett inskuret vitterkors.

Vitterkorset höll vittra på avstånd, det hör man på namnet.

 

Cirkeln

 • Evighet
 • Ingen början, inget slut
 • Horisont och himlavalv

Korset

 • Den starkaste kristna symbolen
 • Vinstocken
 • Livsträdet
 • Jesus på korset

 Sick-sack

 • Kan tolkas som tidscykel med evig växling
 • Upp och ned, liv och död, årets gång

Romben

 • Fortplantning och fruktbarhet

 Likarmade korset

 • Världens centrum och världens hörn
 • Kosmisk ordning
 • Skydd mot olycka och onda makter
 • Man och kvinna

Triangeln

 • Kvinnosymbol
 • En passage genom världar
 • Fruktbarhet
 • Övergångar i tid och rum

Åttabladsrosen

 • Morgonstjärnan
 • Frihet och rättvisa
 • Mot förtryck 

Treklöver

 • Tur

 Valknuten

 • Finns ingen början eller slut, kan därför binda eller hålla ute onda makter
 • Kunde hindra de döda från att gå igen

Ögat

 • Skyddar mot blickar, sjukdom och onda händelser
 • Det allseende ögat, innesluten i en triangel

Solkors/svastika

 • Urgammal symbol för sol, lycka och fruktbarhet
 • Användes av nazisterna under 2:a världskriget. Förknippas starkt med nazismen.

 Solskiva/solhjul

 • Urgammal symbol för solguden
 • I vikingatid var solen kopplad till fruktbarhetsguden Frej

 Hästen

 • Kraft och styrka, vitalitet
 • Heligt djur i Norden, tätt sammankopplat med guden Frej

 Livsträdet

 • Livskraft
 • Evigt liv

 Ormen

 • Ondska
 • Läkekonst
 • Fruktbarhet

 Hjärtat

 • Kärlek

Brinnande hjärta

 • Hängivenhet

Ankare

 • Hopp

 

Symbolgalleri