Trälagningar

Sed

Det är tydligt att människor förr värdesatta sina ägodelar och lade mycket tid på att underhålla och reparera.

Sprickor i trä har sytts ihop med lingarn eller björkrötter. Eller spikats ihop. Vissa skador har fått förstärkning med läderbitar eller bitar av plåt som nubbats fast. Näverremsor och ståltråd har lindats över hål och sprickor. Eller så har den lilla del som varit förstörd tagits bort och en ny likadan del har tillverkats och monterats fast som ersättning. Man kan se riktigt smarta reparationer och andra som verkar mindre lyckade.

sahj  hlasf