Trycka mönster

Du kan trycka mönstrade tyger med tryckstämplar som du själv har gjort.

Att trycka mönster som upprepar sig är som att lägga pussel.

Att trycka mönster

Planera

Ett mönster som upprepas och ser lika ut över en stor yta kallas för rapporterande. Det har upprepats både ut åt sidorna och uppåt och neråt.

Geometri hjälper dig

Det är lättast att använda geometriska figurer för att skapa mönster. Du kan kombinera olika figurer med varandra.

geometriska stämplar

Kvadrat

Om du gör en stämpel som är kvadratisk kan du vrida den åt olika håll och den passar alltid. Det blir lätt att skapa flera olika mönster med samma stämpel. Och trots att du använder en och samma stämpel kan mönstren få helt olika karaktär.

Du kan även förskjuta tryckytorna i förhållande till varandra, som en tegelvägg.

Rektangel

Gör du rektangulära stämplar kan det vara bra att längden är drygt dubbelt så lång som höjden. Då kan du kombinera stämplarna på fler sätt utan att tomma ytor uppstår i mönstret.

Trianglar

Liksidiga trianglar kan vridas och vändas i alla riktningar. De passar alltid ihop.

Fyra rätvinkliga trianglar går att bygga ihop till en kvadrat.

Det finns oändliga möjligheter till mönster.

Kombinera

Det är lätt att kombinera två olika stämplar med varandra om man har sett till att de har mått som stämmer överens med varandra.

Till exempel att du får in två mindre stämplar på längden av en större.

kombinationer av stämplar
forma din stämpel

Variera dina figurer

Utgå ifrån en geometrisk figur. Skär bort bitar, till exempel ett hörn. Plocka bort en bit mitt i. Gör hack i sidan.

Stämpeln i sig kan vara enkel och osymmetrisk. När du sedan vrider och vänder på stämpeln när du trycker kommer olika mönster att uppstå.

Prova dig fram. En och samma stämpel kan ge upphov till väldigt många mönster, beroende på hur du vänder och kombinerar den.

Alla mönster här intill är skapade med enbart stämpeln ovanför.

vrid och vänd på dina stämplar
negativ mönsterbild

Positiva och negativa mönster

Ibland är det inte den tryckta ytan som bildar mönstren man ser. Det kan i stället vara mellanrummen mellan stämplarna som kommer fram. Det kallas för en negativ mönsterbild.

Titta på bilden här intill. Ser du en blå stämpel eller en vit stjärna? Det kan variera från person till person.

tryckt på olika bakgrund

Färger

Färgen på underlaget och färgen på stämpeln har stor betydelse för resultatet.

Samma tryck kan se väldigt olika ut beroende av vilken färg du använder på trycket och på underlaget.

Att göra stämplarna

Potatis

Potatis är mycket bra att använda om du ska göra egna stämplar. Den är lätt att skära i och kostar inte så mycket om du misslyckas.

Under projektet blocktryck med potatis kan du se hur du tillverkar dina tryckstämplar. Titta HÄR! På filmen här ovan ser du också tydligt hur du kan tänka.

Sätt igång och experimentera

Experimentera med olika mönsterkombinationer med vattenfärg på papper, innan du trycker på tyg. 

hand som trycker med en potatis

Mönstergalleri