Typ 4 text fakta bilder

Sedan urminnes tider har människor smyckat sig själva och sin omgivning. Det spelar ingen roll om man varit rik eller fattig eller i vilken del av världen man levt. Vackra kläder och smycken har tillverkats och möbler och bostäder har målats och textilier och bruksföremål har omsorgsfullt dekorerats. Detta är folkkonst, och finns alltså överallt.

Folkkonsten skapades och skapas än idag av vanligt folk. Vissa är skickliga hantverkare, formgivare och slöjdare men de är utan formell utbildning.

I den tidiga folkkonsten ser vi att man inspirerats av sådant som fanns i ens omgivning. Människokroppen, bibliska berättelser, kyrkorummets målningar med andlig/religiös symbolik, naturen, djur, blommor, träd.

Bilder och former är stiliserade och anpassade efter materialtillgång och teknik och man har ofta återanvänt gamla material. Om vi jämför folkkonst från olika delar av världen, ser vi att mönster, former och symboler ofta liknar varandra.