Folkkonst

Dekorerat och smyckat

I alla tider har människor dekorerat och smyckat, både sig själva och sin omgivning.

Väggar har målats med mönster, kläder och textilier har broderats, bruksföremål har omsorgsfullt smitts eller snidats med dekorationer.

Något man gjorde själv

Ibland anlitades utbildade konstnärer.

Men för det mesta gjorde man allt själv eller så anlitade man någon, som inte hade utbildning men som ändå var speciellt skicklig. En viss person i byn kanske var duktig på att dekorera med måleri till exempel.

När människor utan yrkesutbildning har skapat konst, kallas det för folkkonst. Men även dessa kunde vara mycket skickliga hantverkare, formgivare och slöjdare.

Folkkonsten finns även idag

Folkkonsten är levande och hittar ständigt nya områden. Exempel på det är graffitti och tatueringar.

Dekorationer till fest

Folkkonsten är för det mesta kopplad till livets och årets höjdpunkter. Sorg och glädje. Födelse, frieri, bröllop och begravning. Sådd och skörd. Och högtider som jul och midsommar.

Vissa dekorationer gjordes för att användas enbart vid ett visst tillfälle. Till exempel julkransar, feststänger, vimplar, brudbågar och gräskronor.

Precis som vi gör än idag.

Fantasifulla och stiliserade former

I den tidiga folkkonsten kommer inspirationen från den närmaste omgivningen. Naturen, djuren, människor, blommor och träd. Men även bibliska berättelser och kyrkornas målningar inspirerade.

Folkkonst är ofta frodig, den innehåller mycket mönster och färg. Hela ytor dekorerades, man var inte rädd för att ta i lite extra.

Man strävade inte efter att avbilda naturtroget. Bilder och former är stiliserade, det vill säga förenklade. De är formade av fantasin och anpassade efter tillgång till material och teknik. Ofta har gamla material återanvänts.

Jämför vi folkkonst från olika delar av världen, ser vi att mönster, former och symboler ofta liknar varandra. 

Hur ser ett svensk lejon ut?

Broderiet här intill är en kopia efter en gammal skånsk åkdyna från 1814. Man satt på åkdynan när man åkte i vagn efter häst.
På broderiet finns bland annat Adam, Eva och ormen. Ett djur med horn och ett lejon.

Lejonet ser inte ut som i verkligheten. På den tiden hade man troligtvis aldrig sett ett lejon om man bodde i Sverige. Det fanns inga kameror. Men man hade läst om lejon i bibeln. Så lejonet broderades ur fantasin.

Folkkonstgalleri