Varpa egen väv

Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.

Varpa

Att varpa betyder att göra iordning sin varp.

Varpens längd

Börja med att bestämma hur lång varp du vill ha. I det här projektet har vi en varp på ca 2,5 meter. Tänk på att om din varp är 2,5 meter så kommer du kunna väva knappt 2 meter.

Antal trådar

Din vävgrind bestämmer hur många varptrådar du kan ha i din väv. Räkna.
hål + spalter i vävgrinden = antalet varptrådar

Vi ska väva med bubbla varptrådar. Alltså två trådar i varje hål och i varja spalt. Så vi ska varpa dubbelt så många trådar.

Du behöver inte fylla hela bandgrinden, om du vill göra en smalare väv. Men är väven för smal blir det vingligt, grinden tippar åt sidorna.

gör en egen vävanordning

Varpa utan skäl

Att varpa utan skäl är enklast (om man inte har allt för många trådar) därför börjar vi så.

Sätt upp två tvingar med 2,5 meter emellan. T.ex. på ett stort bord eller på en lång planka. Det här är din ”varpställning”.

Knyt fast varpgarnet vid ena tvingen.

Håll garnet spänt och linda det omkring de båda tvingarna som bilden visar. Linda två trådar samtidigt. Tänk på att hela tiden hålla samma spänning på garnet. Håll ordning på garnet genom att linda det upp för tvingen, så att trådarna inte ligger på varandra. Titta på bilderna.

Vill du byta färg på varpgarnet så gör det på en av tvingarna. Se bilden. Klipp av garnet och gör en knut.

Varpa med skäl

När du varpar med ett skäl håller du ordning på trådarna.

Sätt upp två tvingar med 2,5 meter emellan. T.ex. på ett stort bord eller på en lång planka. Det här är din ”varpställning”.

Knyt fast varpgarnet vid ena tvingen.

Håll garnet spänt och linda det omkring de båda tvingarna. Vid ena tvingen gör du ett skäl genom att linda trådarna som en åtta. Titta på bilderna.

Linda två trådar samtidigt. Tänk på att hela tiden hålla samma spänning på garnet. Håll ordning på garnet genom att linda det upp för tvingen, så att trådarna inte ligger på varandra. Titta på bilderna ovan.

Vill du byta färg på varpgarnet så gör det på en av tvingarna. Se bilden ovan. Klipp av garnet och gör en knut.

Håll ordning

Gör hårda omknytningar, med garn, om din varp. Det är för att du ska kunna hålla ordning på alla trådar tills dess du har fått in dem i vävgrinden. Se på bilden var du ska knyta.

Varpat med skäl

Har du varpat med skäl så ska du göra hårda omknytningar även omkring det. 

Plocka ner varpen

Plocka ner varpen och lägg den försiktigt på bordet. Det du nu har framför dig kallas ”varpfläta”.

När man gör långa varpar så flätar man ihop varpen när man plockar ner den från varpställningen. Men det visar vi inte här.