Vävstolen

Tyger och mattor väver man oftast i en vävstol. Vävstolar har varit vanliga att ha hemma. För hundra år sedan vävde nästan alla sina egna tyger, handdukar och mattor.

En väv består av trådar som går i två riktningar,  vertikalt och horisontellt. Trådarna är inflätade med varandra. De vertikala trådarna kallas varp och de horisontella kallas inslag.

I en trampad vävstol kan du med hjälp av trampor se till att trådarna i varpen delar på sig, så att ett så kallat skäl bildas. Du kan då lägga in inslaget utan att behöva tänka om att det ska gå över under varptrådarna. När du sedan trampar på nästa trampa så byter varptrådarna plats och du kan lägga in nästa inslag. Se film/bild.

När man väver tunna tyger använder man en skyttel för att lägga in inslaget. I skytteln sitter en spole som inslaget är lindat runt.

När man väver mattor lindar man upp mattrasor på en så kallad sticka. Mattrasor är tunna rämsor klippta av gamla tyger. Det kan vara kläder, lakan, gardiner osv.

När man har lagt in inslaget, släpper man upp trampan och slår till med vävbommen. Då packas inslagen nära intill varandra och väven blir tät.