Virka ett klot med multiplikation

Du behöver

  • Garn
  • Virknål
  • Penna
  • Papper
  • Lugn och ro

Virka luftmaskor och fasta maskor Titta HÄR!

Virka en rund boll

För att göra en rund boll virkar du upp till 6:ans tabell

Varv 1

1 x 6 = 6

Virka 6 luftmaskor.

 

ÖKa

Varv 2

2 x 6 = 12

Virka 12 fasta maskor så här:
Den första fasta maskan virkar du i första luftmaskan på varv 1. Det blir en ring av 6 luftmaskor. Virka sedan en fast maska till i samma luftmaska.

Fortsätt att virka två fasta maskor i varje luftmaska varvet runt. När du kommit runt har du virkat totalt 12 st fasta maskor.

Varv 3

3 x 6 = 18

Skriv upp: 3, 6, 9, 12, 15, 18

Virka 18 fasta maskor så här:

Varje gång du kommer till ett tal som finns med i 3:ans tabell virkar du den maskan i samma som maskan innan.

Räkna för dig själv:
1, 2, 3, virka 3:an i samma som 2:an
4, 5, 6, virka 6:an i samma som 5:an
7, 8, 9, virka 9:an i samma som 8:an
10, 11, 12, virka 12:an i samma som 11:an
13, 14, 15, virka 15:de i samma som 14:an
16, 17, 18, virka 18:de i samma som 17:an
Stopp!

När du har förstått principen för hur du ökar kan du fortsätta utan beskrivning, till önskad storlek.

Varv 4 

4 x 6 = 24

Skriv upp: 4, 8, 12, 16, 20, 24

Virka 24 fasta maskor så här:

Varje gång du kommer till ett tal som finns med i 4:ans tabell så virka du den maskan i samma som maskan innan.

Räkna för dig själv:
1, 2, 3, 4, virka i samma som 3:an
5, 6, 7, 8, virka i samma som 7:an
9, 10, 11, 12, virka i samma som 11:an
13, 14, 15, 16, virka i samma som 15:an
17, 18, 19, 20, virka i samma som 19
21, 22, 23, 24, virka i samma som 23
Stopp!

Fortsätt att öka på samma sätt, med 5:ans tabell och 6:ans och så vidare till dess du är nöjd med storleken.

Nu har du fått en liten skål. Den här bollen är virkad till 7:e varvet.

Varv 7

7 x 6 = 42

Skriv upp: 7, 14, 21, 28, 35, 42

Virka 42 fasta maskor så här:

Varje gång du kommer till ett tal som finns med i 7:ans tabell så virkar du den maskan i samma som maskan innan.

Räkna för dig själv:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, virka i samma som 6.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, virka i samma som 13.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 virka i samma som 20.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 virka i samma som 27.
Och så vidare upp till 42.
Stopp! 

Virka några varv utan att öka, genom att göra en fast maska i varje fasta maska på varvet innan.

Om du har ökat i 7 varv kan det vara lämpligt att virka minst 7 varv utan ökning, för att det ska bli en rund boll.

Sedan är det dags att börja minska.

Minska

När du ska minska hoppar du över en maska på föregående varv med jämna mellanrum.

Räkna ner varven
I detta exempel 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
När du gjort klart varv 1 är hålet slutet och bollen färdig.

Varv 7

7 x 6 = 42

Skriv ner 7, 14, 21, 28, 35, 42

Räkna till 42 och virka fasta maskor så här:

Hoppa över att virka alla tal som finns med i 7:ans tabell, men räkna maskan ändå.

1, 2, 3, 4, 5, 6, räkna men hoppa över den 7:e maskan.
Fortsätt räkna och virka 8, 9, 10, 11, 12, 13, räkna men hoppa över den 14:e maskan.
Virka 15, 16, 17, 18, 19, 20, räkna men hoppa över den 21:a maskan.
Virka 22, 23, 24, 25, 26, 27, räkna men hoppa över den 28:e maskan.
Virka 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, räkna men hoppa över den 36:e maskan.
Virka 37, 38, 39, 40, 41, räkna men hoppa över den 42:a maskan.
Stopp!

Varv 6

6 x 6 = 36

Räkna till 36 och virka fasta maskor så här:

Hoppa över att virka alla tal som finns med i 6:ans tabell, men räkna maskan.

1, 2, 3, 4, 5, hoppa över maska 6
7, 8, 9, 10, 11 hoppa över maska 12
13, 14, 15, 16, 16, 17 hoppa över maska 18
19, 20, 21, 22, 23 hoppa över maska 24
25, 26, 27, 27, 29 hoppa över maska 30
31, 32, 33, 34, 35 hoppa över maska 36.

Stopp!

Varv 5

5 x 6 = 30

Räkna till 30 och virka fasta maskor så här:

Hoppa över att virka alla tal som finns med i 5:ans tabell, men räkna maskan.
1, 2, 3, 4, hoppa över maska 5
6, 7, 8, 9, hoppa över maska 10
11, 12, 13, 14, hoppa över maska 15
16, 17, 18, 19, hoppa över maska 20
21, 22, 23, 24, hoppa över maska 25
26, 27, 28, 29, hoppa över maska 30

Stopp!

Varv 4

4 x 6 = 24

Räkna till 24 och virka fasta maskor så här:

Hoppa över att virka alla tal som finns med i 4:ans tabell, men räkna maskan.

1, 2, 3, räkna men hoppa över 4:e maskan
5, 6, 7 hoppa över den 8:e maskan
9, 10, 11, hoppa över den 12:e maskan
13, 14, 15, hoppa över den 16:e maskan
17, 18, 19, hoppa över den 20:e maskan
21, 22, 23, hoppa över den 24:e maskan
Stopp!

Du måste förstås fylla bollen innan hålet blivit för litet.

Tryck ner fyllningen ordentligt så du kan fortsätta att virka.

Fortsätt att minska på samma sätt till det är 6 maskor kvar. Dra tråden genom dessa maskor och dra ihop.

Kläm och forma bollen så den blir rund.

Klar!