Hållbar livsstil

Hållbar livsstil

Hållbar livsstil Globala målen – Agenda 2030 Jobba med remake Fashion Revolution Bär dina gamla kläder med...
Metoder och Kreativa processer

Metoder och Kreativa processer

Metoder och kreativa processer Skissövning: Hitta nya former Utforska likheter i världens slöjd Gör en väv tillsammans Virka 3D med multiplikation Att inspireras och skapa nytt Trycka mönster Skapa mönster med hjälp av...
De nationella minoriteterna

De nationella minoriteterna

De nationella minoriteterna Doudji – slöjd Duodji  är ett nordsamiskt ord och betyder skapande aktivitet som görs med handens hjälp, där hand och hjärna samarbetar. Duodji är en viktig del av den samiska kulturen och har ett mycket starkt symbolvärde för samisk...