Up cykling

Upcykling är en annan typ av re design

När man upcyklar förbättrar man en sak. Snyggar till, piffar eller ger den en extra funktion.

I den tidiga folkkonsten ser vi att man inspirerats av sådant som fanns i ens omgivning. Människokroppen, bibliska berättelser, kyrkorummets målningar med andlig/religiös symbolik, naturen, djur, blommor, träd.

Bilder och former är stiliserade och anpassade efter materialtillgång och teknik och man har ofta återanvänt gamla material. Om vi jämför folkkonst från olika delar av världen, ser vi att mönster, former och symboler ofta liknar varandra.