Bonader

Bonader

BONADER Broderade budskap är inget nytt I början av 1900-talet hängde broderade bonader i vart och vartannat hem i Sverige. Det var bonader med glada, präktiga eller religiösa budskap. De uttryckte ofta tacksamhet eller hade texter som förmanande till moral och...