Trä

Trä

Trä Tälja i virke från lövträd eller barrträd? Virke från lövträd är det vanligaste valet. Det ger ofta bättre resultat än att tälja i barrträd, som gran eller tall. Ene är ett undandtag, det är ett barrträd som passar för täljning. De norrländska enebuskarna är små...
Slöjda i helnäver

Slöjda i helnäver

Slöjda i helnäver Att slöjda av hela näverflak är en mycket gammal metod i Sverige. Att fläta föremål av näverremsor lärde vi oss däremot av finländare först på 1600-talet. För att näverflaken inte ska krulla ihop sig när de torkar, brukar de läggas i press i luftiga...
Navaren

Navaren

Navaren Ta hand om en gammal navare Navare är ett kraftfullt verktyg, som du snabbt och enkelt kan borra hål i rått virke med. Det är ett gammalt verktyg som framför allt har använts vid timring av hus. Med navaren borrade man hål som dymlingarna slogs in i. Dymlingar...
Behålla skärpan

Behålla skärpan

Bryna kniven Viktigt med skarp egg! När du täljt ett tag med din kniv behöver du bryna den för att få tillbaka en riktigt bra skärpa. Du kan använda diamantbrynen eller naturbrynen som till exempel sandsten. Brynstenen ska vara blöt av vatten när du bryner. Lägg...
Textila fibrer

Textila fibrer

Textila fibrer Tyg tillverkas av olika textila fibrer Ett tyg är tillverkat av trådar. Trådarna är tillverkade av olika fibrer – textila fibrer. Textila fibrer kan tas från naturen eller tillverkas på konstgjord väg. Därför delar vi in textila fibrer i...